CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…

Uroczystość Bożego Narodzenia
kieruje nasze myśli i serca
do Tajemnicy Wcielenia Jezusa.
Niech nasze serca przepełni pokój, radość i miłość,
a Jezus narodzony z  Maryi
niech pozwoli doświadczyć daru swej bliskości
i usłyszeć osobiste wezwanie
do bycia świadkiem miłości
w dzisiejszym świecie.

Niech Nowy 2022 Rok obfituje w wiele łask
i błogosławieństw.

Z modlitwą i najlepszymi życzeniami –
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz dzieci z Przedszkola Niepublicznego
im. bł. Bolesławy Lament