Opłaty za przedszkole

opłata bazowa miesięczna – 430 zł:

– rodzeństwo (kolejne dziecko) – 300 zł,

– dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 50% opłaty bazowej – 215 zł,

opłata za żywienie – 10 zł / 1 dzień.

***

wpisowe (jednorazowe) bezzwrotne – 300 zł

wyprawka na cały rok w grupach młodszych wynosi 200 zł

wyprawka na cały rok w grupach starszych wynosi 250 zł

Opłata za wyprawkę – należy dokonać na początku każdego roku szkolnego, przekazując ją bezpośrednio do wychowawców grup.

Wnioski rodziców o obniżenie opłat rozpatrywane są indywidualnie.

***

Należność za przedszkole prosimy opłacać do 20 dnia każdego miesiąca (od września do sierpnia włącznie) na numer konta:

Santander Bank Polska

45 1500 1520 1215 2002 5873 0000

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

***

Opłata za listopad 2023 wynosi  630 zł:

opłata bazowa: 430 zł
opłata za żywienie: 20 dni x 10 zł = 200 zł