Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia, 18 kwietnia, 3 maja, 16 czerwca

Dni wolne wynikające ze Statutu Przedszkola

przerwa świąteczna od 24 grudnia do 1 stycznia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek

miesiąc sierpień, z wyjątkiem pierwszego tygodnia

jak również  7 stycznia, 17 czerwca i 2 maja