Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną Dni Skupienia rozpoczniemy od przyszłego semestru.