Opłaty za przedszkole

opłata bazowa miesięczna – 385 zł

opłata za żywienie – 8 zł / 1 dzień

***

Informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. wzrasta opłata za nasze przedszkole:

wpisowe (jednorazowe) bezzwrotne – 300 zł

opłata bazowa miesięczna – 430 zł, rodzeństwo (kolejne dziecko) – 300 zł, dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 50% opłaty bazowej – 215 zł

opłata za żywienie – 10 zł / 1 dzień

wyprawka na cały rok w grupach młodszych (3-4-latki) wynosi 200 zł

wyprawka na cały rok w grupach starszych (5-6-latki)  wynosi 250 zł

Opłata za wyprawkę – należy dokonać na początku każdego roku szkolnego, przekazując ją bezpośrednio do wychowawców grup.

Wnioski rodziców o obniżenie opłat rozpatrywane są indywidualnie.

***

Należność za przedszkole prosimy opłacać do 20 dnia każdego miesiąca (od września do sierpnia włącznie) na numer konta:

Santander Bank Polska

45 1500 1520 1215 2002 5873 0000

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

***

Opłata za lipiec 2022 wynosi 553 zł:

opłata bazowa: 385 zł
opłata za żywienie: 21 dni x 8 zł = 168 zł