Zajęcia w cenie czesnego:

 • Katecheza

 • Język angielski

 • Rytmika

 • Zajęcia taneczno-muzyczne

 • Gimnastyka

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Nauka śpiewu

 • Matematyka dziecięca

 • Spotkania z literaturą

 • Spotkania ze sztuką

 • Plastyczna przygoda

 • Zajęcia Metodą M. Ch. Knillów

 • Grupowe zajęcia z psychologiem

 • Grupowe zajęcia z logopedą

Zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym

 • Zajęcia z psychologiem

 • Zajęcia z logopedą

 • Rehabilitacja

 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

 • Terapia ręki

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Dogoterapia

 • Muzykoterapia

 • Zajęcia manualne

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • Taniec nowoczesny

 • Robotyka

 • Przedszkoliada

 • Szachy

 • Zajęcia plastyczne

 • Nauka gry na pianinie

 • Zajęcia logopedyczne

 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)