Bł. Bolesława Lament urodziła się 03.08.1862 r. Została ochrzczona w parafii Świętego Ducha i w ten sposób włączona do wspólnoty Kościoła. Wiary i miłości uczyła się w domu rodzinnym w Bratkowicach. W dziedzictwie od swoich rodziców Bolesława otrzymała dobroć serca, wiarę po matce i surowość, nieugiętość po ojcu. Pomogło jej to, jako najstarszej z licznego rodzeństwa, z oddaniem włączyć się w pomoc wychowawczą rodziców.
Miłość do Boga jaką zaszczepili jej rodzice, zaufanie Jego opatrzności i pokładanie nadziei w Bożych planach sprawiło, że doświadczenia związane ze śmiercią jej młodszego rodzeństwa jeszcze bardziej zbliżyły Ją do cierpiącego Jezusa. Już w dzieciństwie, w szkole wśród rówieśników, podczas zabaw i obowiązków domowych układała swoje życie według norm ewangelicznych, troszcząc się o gromadzenie skarbów w niebie.

Po ukończeniu nauki w Łowiczu i Warszawie Bolesława podczas rekolekcji uświadomiła sobie, że jej życiowym powołaniem jest całkowite i bezwarunkowe oddanie się woli Bożej. Za radą swojego spowiednika wstąpiła do Zgromadzenie Rodziny Maryi w Warszawie, ale rodzące się w Jej sercu wątpliwości czy w tym Zgromadzeniu wypełni wolę Bożą i zrealizuje swoje powołanie sprawiły, że przed złożeniem ślubów wieczystych wystąpiła z niego. Na krótko wróciła do rodzinnego miasta Łowicza, po czym wyjechała do Warszawy, aby w służbie drugiemu człowiekowi łączyć się z samym Bogiem. Podjęła prace społeczno-religijne wśród dzieci i młodzieży narażonej na utratę wiary i katolickiego ducha. Na warszawskiej Pradze, słynącej z nędzy materialnej i moralnej, objęła prowadzenie społecznego domu noclegowego dla bezdomnych.
Po nagłej śmierci najbliższych osób – ojca i ukochanego brata, za namową spowiednika bł. Honorata Koźmińskiego wyjechała na Białoruś do Mohylewa podejmując prace oświatowo-wychowawcze i religijne. Była to praca bardzo trudna i wymagająca silnego hartu ducha, gdyż katolicy stanowili jedynie 6,5% ogółu społeczeństwa. Właśnie tutaj, w 1905 r., wraz z trzema swoimi towarzyszkami założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Zgromadzenie zajmuje się przede wszystkim działalnością oświatową i religijną, a jego głównym celem jest, przez modlitwę i działalność apostolską, wspomaganie dzieła jedności chrześcijan i umacnianie katolików w wierze.
Bł. Bolesława pracowała z dziećmi, prowadziła je do Boga, uczyła miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka, a swoje życie ziemskie zakończyła w Białymstoku. Jej duchowe córki, które prowadzą przedszkola i szkołę, idąc za przykładem założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny opiekują się, wychowują i kształcą kolejne pokolenia dzieci.