Programy i działania innowacyjne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

  • Program Wychowania Przedszkolnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny autorstwa s. Eligia Barbara Chomicka, s. Henryka Mirosława Stachlewicz, Białystok 2013 r.
  • Program Wychowania Przedszkolnego, wydawnictwo MAC
  • Program autorski “Zdrowy przedszkolak” autorstwa p. B. Pawelec
  • Program autorski “Mali misjonarze” autorstwa p. B. Pawelec
  • Projekt edukacyjny “Covidowe zdrowe love”
  • Ogólnopolski projekt edukacyjny “Gramy zmysłami”
  • Projekt edukacyjny “Mały miś w świecie wielkiej literatury”
  • Projekt edukacyjny “Uczymy dzieci programować”
  • Projekt edukacyjny “Kraina zmysłów”
  • Projekt edukacyjny “Emocje”