„Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”
– bł. Bolesława Lament – patronka naszego przedszkola.

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament znajduje się w Lublinie, przy ul. Kochanowskiego 34, prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i jest placówką katolicką, której celem jest wychowanie i nauczanie dzieci oparte na zasadach wiary chrześcijańskiej.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz autorski Program Wychowania Przedszkolnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Program Wychowania wydawnictwa MAC.

Wspieramy rozwój naszych wychowanków realizując różnorodne programy edukacyjne, wychowawcze, religijne, terapeutyczne, profilaktyczne i zdrowotne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i zdrowych poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania. Podejmujemy działania profilaktyczne i terapeutyczne zarówno dla naszych podopiecznych, jak i ich rodziców.
Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Praca nasza zmierza do przygotowania dzieci do osiągnięcia sukcesów w szkole i radzenia sobie w życiu społecznym.

W ramach opłaty Przedszkole oferuje:

  • opiekę nad dziećmi w godzinach 6:45 – 16:30

  • smaczne i zdrowe posiłki z własnej kuchni

  • zajęcia z katechezy

  • zajęcia z rytmiki

  • zajęcia z gimnastyki z wykwalifikowanym rehabilitantem

  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone od najmłodszych grup

  • zajęcia taneczne

  • grupowe zajęcia z logopedą

  • comiesięczne warsztaty kreatywne.

Chętne dzieci mogą uczestniczyć również w dodatkowo płatnych zajęciach z robotyki, szachów, tańca nowoczesnego, Przedszkoliady oraz zajęciach plastycznych.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów – psychologa, logopedę/neurologopedę, rehabilitanta, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów integracji bilateralnej.

Przedszkole posiada 6 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną i terapii integracji sensorycznej, salę teatralną, salę Doświadczania Świata, gabinety do zajęć z logopedą i psychologiem, własną kuchnię.

W bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola (przy ul. Nadrzecznej) znajduje się należący do nas duży plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, budynek gospodarczy z łazienkami dla dzieci oraz scenę, na której w okresie wiosenno-letnim dzieci mają możliwość przedstawiania swoich występów.

W naszej własnej kuchni przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki z uwzględnieniem alergenów oraz diety bezmlecznej i bezglutenowej.